Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neinvestiční dotace


ŽÁDOST O NEINVESTIČNÍ DOTACI SI STÁHNĚTE ZDE.

 (KLIKNĚTE NA NÍŽE UVEDENÝ SOUBOR).

 žádost neinvestiční dotace.docx

formulář k vyúčtování neinvestiční dotace

 

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE MĚSTEM DUBÍ - Podmínky uznatelných nákladů pro neinvestiční dotace a příspěvky

 

-          K vyúčtování dotace budou doloženy kopie dokladů prokazující nákup služeb nebo materiálu včetně účetních dokladů. Poskytovatel může v jednotlivých případech požadovat doložení originálních dokladů.

-          Všechny účtované a uhrazené výdaje musí mít  doložitelný přímý vztah  k účelu, ke kterému byla dotace poskytnuta. Vztah se dokladuje na výzvu poskytovatele dotace.

 

 

Z dotace LZE hradit:

 

·         nákup materiálu:  potraviny,  ochranné pomůcky,  prádlo, oděv, obuv,  knihy, učební pomůcky, tisk,  drobný hmotný dlouhodobý majetek,

·         cestovné, startovné a vložné do soutěží

·         nájemné vč.plateb za služby spojené s nájemným

·         školení a vzdělávání

·         poplatky

·         opravy a údržba sportovišť

 

Z dotace lze hradit POUZE v případě, kdy je tak výslovně uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku:

 

·         platy, mzdy, náhrady a veškeré daně a pojistné se mzdami související

·         nákup vody, paliv a energie

·         nákup služeb: pošta telefony, bankovní poplatky a  úroky

·         pohoštění a věcné dary

·         pokuty, penále a ostatní sankce

·         veškeré investiční výdaje

·         ostatní opravy a údržba

·         programové vybavení